Thursday, January 7, 2010

ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಪಯಣ

[ ಚಿತ್ರ:ಗೂಗಲ್ ಇಮೆಜಸ್ ]ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಪಯಣ..
ಸುಗಮವೋ ದುರ್ಗಮವೋ
ನಾನರಿಯೆ;
ಅಭೆಧ್ಯವೇನಲ್ಲ , ಅಸಾಧ್ಯವು ಅಲ್ಲ


ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುತ್ತ
ತಲುಪಬೇಕು ಉತ್ತುಂಗದತ್ತ
ಹನಿಹನಿಕೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ
ಮನಸ್ಸೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲಾ,
ಕಣ ಕಣವೂ ಸಾರುತ್ತಿದೆ
ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ....ಸಾಧ್ಯ....

ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ
ರವಷ್ಟಾದರೂ ಪ್ರಗತಿ ...

ಆಹಾ! ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ದೂರದಲ್ಲಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬೆಳಕು
ಆದರೂ ಮನದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ,
ಹುದುಗಿಹುದು ಅಳುಕು....

ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಪಯಣ, ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಈಗ ನಾನಿರುವುದೆಲ್ಲಿ?